Cafco FENDOLITE MIIÚvod
PET
Nepřihlášen - Přihlásit
Cafco FENDOLITE® MII – nástřik pro petrochemický průmysl a tunelové stavby

Popis výrobku
Cafco FENDOLITE® MII je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik do vnitřního i venkovního prostředí. Je vytvořena na základě směsi portlandského cementu a vermikulitu. Nanáší se jako monolitický povlak který odolává teplotním šokům, např. při vysoké intenzitě požáru uhlovodíků. Má výbornou odolnost proti odprýskávání v případě výbuchu. Při mechanickém namáhání je dobře odolný proti odprýskávání a drolení. Díky nízké objemové hmotnosti příliš staticky nezatěžují chráněnou konstrukci.

Oblast použití
Cafco FENDOLITE® MII je speciální nástřik, který je určen pro petrochemický průmysl a tunelové stavby. Je odzkoušen podle hydrokarbonové křivky. Používá se pro aplikaci na stavební prvky, jako jsou betonové nebo ocelové konstrukce.


Technické údaje
Barva a povrchová úpravaBílá barva, stříkaný povrch uhlazený nebo srovnaný válečkem (stětcem).
Minimální tloušťka8 mm bez výztuže, 15 mm s výztuží.
Teoretická spotřebacca 16,2 kg/m2 při 25 mm tloušťky (cca 6,5 kg/m2 při 10 mm tloušťky)
Tuhnutíhydraulické
Doba schnutí2 až 6 hodiny při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
Objemová hmotnost775 kg/m3 ± 15 % (v suchém stavu)
Třída reakce na oheňA1 dle ČSN EN 13 501-1
Vyvíjení kouřenevyvíjí kouř
Tepelná vodivost0,19 W/mK při 20°C
Odolnost proti koroziNepodporuje korozi oceli. V kombinaci se základním nátěrem Promat® PSK 101 dlouhodobě zabraňuje korozi
Alkalita (hodnota pH)12,0 - 12,5
Absorpce zvukukoefi cient snížení hluku (NRC) 0.35


Ostaní vlastnosti
  • Konstrukce chráněné Cafco FENDOLITE® MII dosahují požární odolnosti až 240 minut
  • Nástřik Cafco FENDOLITE® MII je zdravotně nezávadný
  • Stříkaný povrch lze uhladit nebo povrchově dokončit


Nezapomeňte objednat
Kotevní (základní) nátěr Promat® PSK 101

Balení
Cafco FENDOLITE®MII je dodáván v nevratných pytlích, obsah: 20 kg.

Skladování
Na paletách a v suchém prostředí.

Trvanlivost
V neporušeném obalu nejvýše 12 měsíců od data výroby.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.
Obaly
Cafco FENDOLITE® MII je skladován a přepravován na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
stáhnout PDF - Cafco FENDOLITE MII (119 kB)
QR Code for http://web.promatpraha.cz/petrochemie/materialy/cafco-fendolite-mii