Promat PSK 101Úvod
PET
Nepřihlášen - Přihlásit
Promat® PSK 101 – Kotevní (základní) nátěr pro Cafco FENDOLITE® MII

Popis výrobku
Promat® PSK 101 je jednosložková, víceúčelová syntetická emulze. Používá se jako nátěrová hmota a základní nátěr pro Cafco FENDOLITE® MII. Tvoří součást uceleného požárně ochranného nátěrového systému.

Oblast použití
Promat® PSK 101 je určen jako kotvící nátěr pro ocelové nebo betonové konstrukční dílce. Je vhodný pro aplikaci přímo na stavbě nebo mimo staveniště.


Technické údaje
BarvaTmavě zelená
AplkaceNástřikem, válečkem anebo štětcem
Tloušťka mokré vrstvy100 – 150 µm ve vlhkém stavu. Nenanášet v menší tloušťce než 100 µm.
Tloušťka suché vrstvy55 – 82 µm suché vrstvy nátěru
VydatnostZávisí na stavu a profi laci povrchu a technologii nanášení
Teoretická spotřeba8 m2/litr v 125 µm mokré vrstvy
Počet nátěrůJeden nebo více podle potřeby v závislosti na zvoleném postupu aplikace. Předchozí nátěr může být jednou přetřen, jestliže je na dotek zaschlý
Maximální doba pro nanášení další vrstvy2 měsíce před dalším nátěrem Promat® PSK 101 nebo Cafco FENDOLITE® MII
SchnutíNa vzduchu. Čas schnutí se může lišit podle podmínek okolního prostředí
Doba schnutíNa dotek suché za cca 0,5 – 1 hodinu při 20 °C a vlhkosti 50 %.
Kompletně suché za 2 – 6 hodin při 20 °C a vlhkosti 50 %.
Doba schnutí se bude lišit v závislosti na okolních podmínkách,
např. vliv vysoké vlhkosti, nízké teploty a malé výměny vzduchu
Hmotnost sušiny55 %
Hmotnost1,25 kg/litr
Typický podkladNeošetřené nebo základovou barvou ošetřená ocel
Úprava podkladuPodklad musí být čistý a suchý, bez rzi, nečistot, mastnoty a vlhkosti (včetně kondenzace) a všech dalších podmínek, které by bránili dobré přilnavosti.


Nezapomeňte objednat
Nástřik pro petrochemický průmysl a tunelové stavby Cafco FENDOLITE® MII

Balení
Kovový kbelík o objemu 20 ltr.

Skladování
Nutno chránit před mrazem, nadměrným zahříváním (nad 45°C) a silným slunečním zářením. Uchovávejte v originálních obalech s těsně uzavřeným víkem.

Trvanlivost
Maximálně 6 měsíců od data výroby.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.
Obaly
Promat® PSK 101 je skladován a přepravován na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
stáhnout PDF - Promat PSK 101 (73 kB)
QR Code for http://web.promatpraha.cz/petrochemie/materialy/psk-101