PROMAGLASÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMAGLAS® - čirá požární skla

Popis výrobku
PROMAGLAS® je vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN 1634-1 prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na požárně dělící stavební dílce.

Oblast použití
PROMAGLAS® se používá především tam, kde má být zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s viditelností a propustností světla.

Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které nesmí být následně obráběny či přiřezávány.

Uskladnění, přeprava atd.
Viz katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN.

Název Maximální výrobní formát**
[mm]
Hmotnost cca
[kg/m2]
Tloušťka
[mm]
Propustnost světla cca
[%]
PROMAGLAS® EW 30 2050 × 2950 17 8 89
PROMAGLAS® EI 15 / EW 30 2050 × 2950 20 9 86
PROMAGLAS® EI 30 / EW 45 2050 × 2950 40 17 84
PROMAGLAS® EI 45 / EW 60 2050 × 2950 37 18 86
PROMAGLAS® EI 60 / EW 90 2050 × 2950 60 26 81
PROMAGLAS® EI 90 2050 × 2950 75 35 79
elastická zasklívací páska 3×9 a 5×12 - - - - - - - - -
montážní podložka pod sklo 6×40×10 až 6×40×40 - - - 6 - - -
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary - šikminy 15 %, ovály 30 % - k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.
** použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
    - vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odzkoušeným
    - uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosažené firmou Promat“


Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S silikon, pásky PROMASEAL®, podložky pod sklo

Důležité pokyny
PROMAGLAS® se používá výhradně jen ve vnitřních prostorách. PROMAGLAS® nesmí být vystaven UV-paprskům, přímému slunečnímu záření a dlouhodobému tepelnému působení ( 40 °C). Při obvodu kraje až do 20 mm mohou vystupovat bublinky vzniklé při výrobě, které jsou zakryty rámem. Není vyloučeno, že se uvnitř tabulí mohou vyskytovat malé bubliny nebo vměstky, které však nejsou ze vzdálenosti cca 1 m znatelné. Požárně ochranné vlastnosti skel PROMAGLAS® tím nejsou narušeny a proto není důvod k reklamaci – odpovídá ČSN EN 12 543-6.

Zvláštní provedení
PROMAGLAS® může být podle přání zhotoven v různých barevných odstínech (zelený, bronzový a šedivý odstín). Rovněž je možné i zvláštní provedení skel PROMAGLAS® jako bezpečnostní sklo, popř. neprůstřelné sklo.

Zvláštní tvary
Vedle běžných pravoúhlých nebo čtvercových formátů může být PROMAGLAS® dodáván v nejrůznějších tvarech, jako např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Cena zvláštního provedení a dodací lhůty
Na vyžádání

Obaly
Sklo PROMAGLAS®je expedováno na vratných stojanech. Dle naší volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.stáhnout PDF
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpcnost-staveb/prehled-materialu/promaglas