PROMATECT 200Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMATECT®-200 – požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-200, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblast použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ ..... 0,189 W/mK
Objemová hmotnost ρ ............... cca 750 kg/m3

Tloušťka desky *
[mm]
Standardní formáty
[mm]
Hmotnost cca
[kg/m2]
Počet
desek/paleta
12 mm 1200 × 2500 9,1 30
15 mm 1200 × 2500 11,3 30
18 mm 1200 × 2500 13,6 25
20 mm 1200 × 2500 15,1 25
25 mm 1200 × 2500 18,9 20
30 mm 1200 × 2500 22,6 15
* Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.


Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Formáty
---.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.stáhnout PDF
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpcnost-staveb/prehled-materialu/promatect-200