Kabelové kanályÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit

Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT® .

Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěné v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče. V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu.

Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, mohou být elektroinstalace chráněny buď podhledem PROMATECT® ve funkci samostatného požárního předělu, nebo požárně odolnými kabelovými kanály.

Kabelové kanály PROMATECT®
(působení ohně z vnitřní strany):

Kabelové kanály PROMATECT® zabraňují přenosu požáru způsobeným hořícími kabely do okolního prostoru a zamezují tak rozšíření ohně z kabelového kanálu do okolí, např. do mezistropní dutiny, chráněných únikových cest nebo chodeb.

Kabelové kanály PROMATECT®
(působení ohně z vnější strany)

Další oblastí použití kabelových kanálů PROMATECT® je zachování funkčnosti určitých technických zařízení v době požáru.
Toto platí zejména pro:

  • požární hlásiče
  • nouzové osvětlení
  • bezpečnostní osvětlení
  • požární hydranty a sprinklery
  • zařízení pro odvod kouře a snižování tepelného zatížení
  • požární výtahy atd.

Také v této oblasti lze s úspěchem použít kabelové kanály PROMATECT® a tím zajistit funkčnost určitých technických zařízení po nezbytnou dobu.

QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/konstrukce-promat/kabelove-kanaly