StřechyÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Dvouplášťové odvětrávané lehké střechy s podhledy PROMATECT® - H REI 30 a REI 90 dle ČSN 73 0851.

Podmínky požární bezpečnosti staveb jakož i požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci vedou u mnohých staveb k navrhování a realizaci dvouplášťových provětrávaných střešních konstrukcí.

Pro tuto oblast byly vyvinuty podhledy PROMATECT® - H, které jsou uvedené v tomto katalogovém listu a které byly úspěšně přezkoušeny dleČSN 73 0851. Hodnoty požární odolnosti jsou m.j. závislé na stavebních hmotách střešní konstrukce a krytiny a jsou platné jen společně.

Stavební hmoty podhledu, uvedené ve zkušebním protokolu, nesmějí být nahrazovány jinými, neboť pak nemohou být dodrženy hodnoty požární odolnosti dosažené v požární zkoušce. Doklad o stupni hořlavosti A desek PROMATECT® - H je na přání k dispozici.

Náležité technické údaje a směrnice pro navrhování střešní konstrukce lze převzít z uvedených předpisů a z příslušné odborné literatury.

Další typy střešních konstrukcí ve spojení s ocelovými trapézovými plechy jsou popsané v katalogovém listu 435, strana 60 až 64.

QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/konstrukce-promat/strechy