PROMASPRAY F250Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMASPRAY® F250 – suchá omítková směs

Popis výrobku
PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik konstrukcí - určena do vnitřního prostředí. Je vyrobena na základě směsi z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. PROMASPRAY® F250 za běžných podmínek nepraská ani se neláme. PROMASPRAY® F250 je určen pro aplikaci na ocelové a betonové konstrukce a stropy z trapézových plechů. Je také vhodný pro aplikace na prvky složitých tvarů, či jako požárně ochranná membrána.

Požární odolnost
Konstrukce chráněné nástřikem PROMASPRAY® F250 prošly řadou testů požární odolnosti ve schválených nezávislých laboratořích v celém světě. Aplikační manuál, popř. množství PROMASPRAY® F250 pro jednotlivá použití Vám sdělí naše technické oddělení.

Oblast použití
Trvanlivý nástřik s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut. Velmi účinný jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci.


Technické údaje
Barva a povrchová úpravaŠedobílý, strukturovaný povrch.
Minimální tloušťka10 mm
Spotřeba bez prostřiku:4,8 kg/m2 při 18 mm tloušťky
Tuhnutíhydraulické
Doba schnutí2 až 6 hodin při teplotě 20° C a 50% relativní vlhkosti. Úplné vytvrzení cca po 24 hodinách.
Objemová hmotnost264 kg/m3 ± 40 kg/m3 (provedeného nástřiku)
Soudržnostbez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev
Následky průhybůbez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev za běžných podmínek
Přídržnost1,2 kPa (na čisté oceli)
Třída reakce na oheňA1 dle ČSN EN 13501-1
Vyvíjení kouřenevyvíjí zplodiny hoření
Tepelná vodivost0,043 W/mK při 24° C
Odolnost proti korozinepodporuje korozi oceli
Hodnota pH9,5


Nezapomeňte objednat
Podkladní mezivrstvu pro ocelový podklad Promat® FIXO-M nebo Podkladní mezivrstvu pro betonový podklad Promat® FIXO-B

Balení
PROMASPRAY® F250 je dodáván v nevratných plastových pytlích, obsah: 25 kg (24 pytlů na paletě, tj. 600 kg).

Skladování
Chraňte před mrazem, vlhkostí, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Trvanlivost
Maximálně 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřeném obalu.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.
Obaly
PROMASPRAY® F250 je skladován a přepravován na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
stáhnout PDF (206 kB)
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/prehled-materialu/promaspray-f250