PROMASPRAY TÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMASPRAY® T – suchá omítková směs

Popis výrobku
PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva a je určena pro nástřik stavebních konstrukcí v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek.

Oblast použití
PROMASPRAY® T se používá primárně jako tepelná izolace stavebních konstrukcí, ale také pro zlepšení akustických a požárně ochranných vlastností. PROMASPRAY® T je určen pro aplikaci na betonové a ocelobetonové konstrukce. Používá se zejména na železobetonové stropní desky, průvlaky a trámy a na stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu a betonovou výplní. Je vhodný pro aplikaci na prvky složitých tvarů.


Technické údaje
Barva a povrchová úpravašedobílý, strukturovaný povrch, po aplikaci lehce stlačen hladítkem nebo válečkem; pro dosažení tvrdšího povrchu nebo barevnosti je možné aplikovat doporučené vrchní nástřiky.
Minimální tloušťka10 mm
Maximální tloušťka100 mm při 1 vrstvě nástřiku
160 mm při 2 vrstvách nástřiku
Teoretická vydatnostcca 103 m2/t při tloušťce nástřiku 65 mm
Tuhnutíhydraulické
Doba schnutí2 až 6 hodin při teplotě 20° C a 50% relativní vlhkosti; úplné vytvrzení cca po 24 hodinách
Objemová hmotnost165 kg/m3 ± 9 % (provedeného a vytvrzeného nástřiku
Tepelná vodivostλD = 0,041 W/m.K
Faktor difúzního odporu2,47 podle EN ISO 12572
Koefi cient zvukové pohltivostiαW = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 - 80 mm
Vzduchová neprůzvučnostRw (C; Ctr ) = 58 (-2; -8) dB při tloušťce betonové desky 140 mm a tloušťce nástřiku 160 mm
Třída reakce na oheňA1 dle ČSN EN 13501-1
Vyvíjení kouřenevyvíjí zplodiny hoření
Hodnota pH9


Tepelně izolační vlastnosti
Tepelně izolační schopnost konstrukcí bývá vyjádřena součinitelem prostupu tepla U [W/m2.K]. Tloušťka nástřiku PROMASPRAY® T bude stanovena výpočtem podle požadavku na hodnotu součinitele prostupu tepla podle typu stavební konstrukce a podle příslušných norem.

Akustické vlastnosti
PROMASPRAY® T byl intenzivě testován na zvukovou pohltivost a vzduchovou neprůzvučnost. Informativní hodnoty jsou uvedeny v technických údajích. Podrobné informace sdělí naše technické oddělení.

Nezapomeňte objednat
Podkladní mezivrstvu pro ocelový podklad Promat® FIXO-M nebo Podkladní mezivrstvu pro betonový podklad Promat® FIXO-B

Balení
PROMASPRAY® T je dodáván v nevratných plastových pytlích, obsah: 25 kg (24 pytlů na paletě, tj. 600 kg).

Skladování
Chraňte před mrazem, vlhkostí, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Trvanlivost
Maximálně 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřeném obalu.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.
Obaly
PROMASPRAY® T je skladován a přepravován na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
stáhnout PDF (206 kB)
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/prehled-materialu/promaspray-t