PROMATECT-HÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMATECT®-H – požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblast použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti ? ..... 0,175 W/mK
Objemová hmotnost ? ............... cca 870 kg/m3

Tloušťka desky *
[mm]
Standardní formáty
[mm]
Hmotnost cca
[kg/m2]
Počet
desek/paleta
6 mm 1250 × 2500 5,7 65
8 mm 1250 × 2500 7,6 50
10 mm 1250 × 2500, 1250 × 3000 9,5 40 resp. 30
12 mm 1250 × 2500 11,5 30
15 mm 1250 × 2500, 1250 × 3000 13,9 25 resp. 20
20 mm 1250 × 2500, 1250 × 3000 18,5 20 resp. 15
25 mm 1250 × 2500, 1250 × 3000 23,1 15 resp. 10
* Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.


Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Formáty
Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“.stáhnout PDF
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/prehled-materialu/promatect-h