Seminář pro montážní firmyÚvod
Nepřihlášen - Přihlásit
Seminář pro montážní firmy - práce se systémy Promat


Úvod
V souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti staveb a výkonu státního požárního dozoru, provádí naše firma pro aplikaci protipožárních konstrukcí Promat na stavbách školení montážních firem. Pro bezproblémové předání namontované konstrukce a následně hladký průběh vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložení dokladu, který opravňuje montážníka k provádění protipožárních konstrukcí.

Cíl školení
Získání protokolu o proškolení, který opravňuje provádět protipožární konstrukce systému Promat na stavbách v České republice.

Obsah školení
Školení se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části jsou účastníci školení seznámeni se základními legislativními zákony, vyhláškami a normami. Poté jsou podrobně seznámeni se zásadami provádění protipožárních konstrukcí.
V části praktické jsou ukázky montáže několika protipožárních konstrukcí s možností vyzkoušení montáže. Současně je představeno základní nářadí s vysvětlením jeho vhodnosti použití pro konkrétní aplikace.Doklad o školení
Protokol o proškolení vystavený firmou Promat s.r.o. opravňující k provádění protipožárních konstrukcí systému Promat.

Doba platnosti oprávnění
Protokol o proškolení platí 3 roky.

Komu je školení určno
Školení je vhodné pro montážní firmy stavebních řemesel – suchá výstavba, truhláři, sklenáři, zámečníci, natěrači, elektrikáři apod.

Průběh školení
Školení trvá 1 den, od 8:30 do 15:00 hod


Místo školení
Školicí středisko – výrobní závod Promat s.r.o. Lovčice u Chlumce nad Cidlinou:
Promat servis s.r.o.
Lovčice 262
503 61 Lovčice

Termíny školení
Obraťe se prosím na regionálního zástupce zde

Jak se přihlásit
Na e-mailové adrese skoleni.montazniku@promatpraha.cz, Ing. Jan Chmelař.


Více informací poskytne

Ing. Jan Chmelař tel. 724 022 753 e-mail: chmelar@promatpraha.cz, skoleni.montazniku@promatpraha.cz
nebo
Martina Stanková tel. 224 390 826 e-mail: stankova@promatpraha.cz

QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/skoleni/montazni_firma