PROMASPRAY-T nástřikÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Nový požární nátěr PROMASPRAY® T
duben 2011


Před časem jsme Vás informovali o našich nových nástřikových hmotách PROMASPRAY® F250
a PROMASPRAY® FMII, odzkoušených a certifikovaných pro požární ochranu ocelových, železobetonových a dřevěných konstrukcí.

Vzhledem k tomu, že jsme od té doby provedli několik aplikací nástřiku PROMASPRAY® F250 a zaznamenali jsme od Vás zákazníků velmi kladné ohlasy, rozhodli jsme se Vám představit i další nástřikovou hmotu na stejné bázi, která je určena zejména pro zlepšení tepelné a zvukové izolace stavebních konstrukcí v interiéru budov - PROMASPRAY® T.

PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná jednosložková suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva, která je nanášena pomocí vhodného omítacího stroje tak, že je v trysce smáčena vodou a aplikována na povrch konstrukce v potřebné tloušťce.

Oblast použití (v interiéru):

 • železobetonové a betonové konstrukce
 • železobetonové stropy a nosníky
 • stropy z trapézových plechů a betonových výplní


Přednosti:

 • nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,046 W/m.K
 • nízká objemová hmotnost v suchém stavu 150 - 200 kg/m3, v závislosti na zpracování a kvalitě povrchu
 • tloušťka vrstvy 30 – 100 mm
 • snadná aplikace stříkáním pomocí omítacího stroje, tzn. bez použití kotevních prostředků
 • nehořlavá, třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1
 • odolná proti hnilobě, hlodavcům a škůdcům
 • netoxická, neobsahuje azbest ani jiné škodlivé látky
 • neopracovaný povrch nástřiku lze lehce uhladit válečkem, lehce zpevnit nebo barevně upravit (barva nástřiku je světle šedá)

Povrch stavební konstrukce musí být před provedením nástřiku zbaven nečistot a musí mít dobrou přilnavost, kterou lze zvýšit fixační podkladní mezivrstvou Promat® FIXO-M (pro ocelové povrchy) nebo Promat® FIXO-B (pro betonové povrchy).
PDF verze dopisu ke stažení zde:
průvodní dopis
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace-novinky/pspray-t