Stavební a dilatační spáryÚvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Těsnění stavebních a dilatačních spár
leden - únor 2012


Počátkem roku jsme rozesílali technickou informaci č. 1/2012, která pojednává o rozdílu mezi spárou stavební
a spárou dilatační. Pořád se totiž na stavbách setkáváme s tím, že se tyto pojmy zaměňují a tudíž se z funkčního hlediska konstrukce spár často aplikuje nesprávně. Co tedy říká terminologie?

Stavební spára – ve stavebním slovníku je definovaná jako odstup mezi dvěma staveními dílci. Tento typ spáry nevykazuje objemové ani tvarové změny – spára je neměnná.
Pro tyto případy je možné použití materiálu, jakým je tmel PROMASEAL®-mastic, tmel PROMASEAL®-gama, protipožární pěna PROMAFOAM®-C nebo požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ P.

Dilatační spára – ve stejném slovníku je definovaná také jako spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodu délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty. Z toho vyplývá, že tento typ spáry vykazuje objemové a tvarové změny, které můžou nastat ve všech směrech.
Aby spára dilatovala a zabraňovala vzniku netěsnosti v případě objemových a tvarových změn stavebních dílců či konstrukcí, je nutno použít materiál, který má schopnost dobře snášet tyto změny. Takovým materiálem je tmel PROMASEAL®-silikon a požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U.

Ne jinak je to i v případě zajišťování požadavků požární ochrany. Proto je nutné dávat pozor při výběru správného typu konstrukce a použitého materiálu. Všechny naše odzkoušené konstrukce samozřejmě vyhoví spárám stavebním.

V případě, že k Vám výše zmíněná technická informace z jakýchkoli důvodů nedorazila, ať Vám jako návod pro to, kdy, kam a jakou konstrukční variantu správně použít, poslouží tento odkaz na těchto webových stránkách, kde je informace uložená a přístupná.

Podrobné informace a detaily najdete také v našem katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN 4. vydání, který již většina z Vás vlastní, či na našich stránkách.

V případě nejasností či jiných konkrétních dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich technických pracovníků.
PDF verze dopisu ke stažení zde:
průvodní dopis

Detailnější informace k textu:
Technická informace 1 / 2012
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace-novinky/spary