Technické info 2005Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Požární ochrana ocelových nosných konstrukcí
(Technická informace 2005/04)

 • zjednodušený návod, jak postupovat při návrhu dimenzí protipožární ochrany ocelových nosných konstrukcí
 • příklady možností ochrany ocelové konstrukce před účinky požáru
 • výpočet poměru Ap/V ocelových sloupů a nosníků

 • ocelové konstrukce s požárním obkladem PROMATECT® (katalogové listy 415, 445)
 • PROMATECT®-FS – požární obklad ocelových sloupů
 • požární nátěr na ocel PROMAPAINT®

Více informací získáte zde:
Zesilování nosných betonových konstrukcí lepenými CFK lamelami
(Technická informace 2005/03)

 • používání lepených CFK lamel pro zvýšení únosnosti nosných železobetonových prvků
 • při sanacích stávajících objektů
 • tam, kde je potřeba posílit nosnou konstrukci s ohledem na požární bezpečnost staveb
 • snadná manipulace s požárním materiálem bez pomocných zvedacích mechanismů
 • sanace nosného prvku v kombinaci CFK lamel a protipožárního obkladu z požárně ochranných desek PROMATECT® je rychlá, čistá a minimálně omezuje stávající provoz

Více informací získáte zde:
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2005