Technické info 2009Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-RI MAX pro plastové potrubí
(Technická informace 2009/04)


 • řešení utěsnění velkých průměrů plastových trubek
 • rychlá a snadná montáž
 • dodatečná aplikace
 • lehké příčky a masivní stěny tl. min. 150 mm: EI 90 - U/U
 • stropní konstrukce tl. min. 150 mm: EI 120 - U/U


 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT®
(Technická informace 2009/03)


 • potrubí může být provedeno jako vodorovné nebo svislé
 • pro přímou aplikaci maximální rozměry potrubí 1250×1000 mm
 • maximální přetlak +500 Pa
 • maximální podtlak -1000 Pa
 • délka potrubí není omezena


 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Řezání vodním paprskem v Promatu


 • velikost pracovní desky stolu 3500 x 2500 mm
 • maximální zatížení stolu je 3500 kg
 • max. tloušťka řezaného materiálu 200 mm


 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Montáž protipožárních revizních dvířek Promat®
(Technická informace 2009/02)


 • široká škála požárních odolností EI i EW
 • rozmanité možnosti barevných povrchových úprav, včetně imitace dřevin i dalších vzorů - estetika

 • variantnost pantů dvířek umožňuje i montáž pod obklad
 • odnímatelnost dvířek - výrazné zjednodušení manipulaci při montáži
 • variantní možnost osazení do různých typů stěn - lehké příčky, zděné příčky, podhledy; možnost montáže i před stávající nepožární dvířka • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Reakce stavebních výrobků na oheň
(Technická informace 2009/01) • informace k normě EN 13501-1 jako náhrady za zrušenou ČSN 73 0862
 • nové třídy "reakce na oheň" - A1, A2, B, C, D, E, F
 • norma ČSN 73 0810:2005 uvádí převodník mezi "starým" stupeněm hořlavosti a "novou" třídou rekce na oheň
 • v roce 2008 začala revize ČSN 73 0810 a celého kodexu norem požární bezpečnosti staveb
 • revize bude ukončena v průběhu roku 2009 -> požadavky na stupeň hořlavosti budou zcela nahrazeny požadavky na třídu reakce na oheň bez převodníkové tabulky


 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2009