Technické info 2012Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Požárně ochranné nástřiky na konstrukce
(Technická informace 6 / 2012)


 • konstrukce chráněné těmito nástřiky dosahují požární odolnosti až 240 minut
 • nástřiky jsou zdravotně nezávadné
 • stříkaný povrch lze uhladit nebo povrchově dokončit
 • výborné tepelně izolační vlastnosti – nízký součinitel tepelné vodivosti
 • nízká objemová hmotnost
 • snadná aplikace stříkáním pomocí omítacího stroje, tzn. bez spár a bez použití kotevních prostředků
 • odolnost vůči hnilobě, hlodavcům a škůdcům
 • neobsahuje azbest ani jiné škodlivé látky

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS®
(Technická informace 5 / 2012)

Přednosti PROMAGLAS® - lehké stavební konstrukce :

 • velké rozměry prosklení bez dělicích příček
 • variabilní provedení zasklívacího rámu
 • rychlá montáž
 • možná montáž do všech typů příček a stěn
 • možné barevné úpravy zasklívacího rámu v čase
 • požární odolnost EW 15 – EI 120

 • PROMAGLAS® – lehká stavební konstrukce EI 15 až 60, katalogový list 485.45
 • PROMAGLAS® – lehká stavební konstrukce s dřevěným rámem EI 15 až 60, katalogový list 485.46
 • PROMAGLAS® – lehká stavební konstrukce EI 90 a 120, katalogový list 485.95

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Požár v silničním tunelu pod Labem v Hamburgu
(Technická informace 4 / 2012)

Požární ochrana tunelů systémy Promat :

 • Požární ochrana tunelů s rovnými plochami, katalogový list T-03A
 • Požární ochrana tunelů se zakřivenými plochami, katalogový list T-04A

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Požárně dělící konstrukce - protipožární příčky
(Technická informace 3 / 2012)

Splnění požadavků na členění objektů do požárních úseků dokáže Promat zajistit mimojiné těmito řešeními :

 • šachtová stěna a příčka, EI 30, katalogový list 150.10, 150.40
 • příčky PROMATECT®-H, EI až 120, katalogový list 450.41, 450.70
 • stěna s ocelovými nosnými sloupy, katalogový list 450.81
 • stěna PROMAXON®, typ A, katalogový list 160.20, 50.70
 • parapetní dílec, katalogový list 465.1
 • vnější stěnový dílec, katalogový list 465.2
 • stěna s dřevěnými sloupky, katalogový list 460.21
 • hrázděná stěna, katalogový list 460.25
 • požární stěna Promat, katalogový list 450.90

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Požární bezpečnost v energetických stavbách
(Technická informace 2012/02)

v energetice se může uplatnit většina certifikovaných výrobků a konstrukcí ze sortimentu Promat :

 • ocelové sloupy a nosníky s obkladem PROMATECT®, PROMATECT®-FS, PROMATUBEX®
 • protipožární nástřik na ocelové a železobetonové konstrukce PROMASPRAY® F250
 • obklady železobetonových konstrukcí deskami PROMATECT®
 • zavěšené podhledy s požární odolností, včetně požadavků vytvoření samostatných požárních úseků a revizních otvorů Promat®
 • zvýšení požární odolnosti stropních a střešních konstrukcí tvořených z trapézových plechů
 • nosné stěny a nenosné příčky PROMATECT® s požární odolností, včetně šachtových stěn a revizních otvorů Promat®
 • těsnění stavebních a dilatačních spár systémem PROMASEAL®
 • prosklené stěny PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS® pro vybrané prostory např. v dozornách
 • ventilační potrubí z ocelového plechu s obkladem PROMATECT® a samonosné ventilační potrubí tvořené deskami PROMATECT®
 • prostupy trubního a kabelového vedení systémem PROMASTOP®
 • oddělení kabelových tras deskami Promat®
 • instalační kanály PROMATECT®
 • potrubí PROMATECT® pro odvod kouře a tepla (OKT)

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
Těsnění stavebních a dilatačních spár
(Technická informace 2012/01)

Spáry lze systémem Promat ošetřit těmito materiály:

 • konstrukcemi s akrylátovým tmelem PROMASEAL®-mastic
  (podrobněji také katalogový list 482.50)
 • požárně ochranným tmelem PROMASEAL®-gama
  (podrobněji také katalogový list 484.50)
 • požární pěnou PROMAFOAM®-C
  (podrobněji také katalogový list 483.15)
 • požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ P
  (podrobněji také katalogový list 483.70)
 • požární tmel PROMASEAL®-silikon
  (podrobněji také katalogový list 482.52)
 • požárně ochrannou stěrkovou hmotu PROMASTOP®, typ U
  (podrobněji také katalogový list 484.10)

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze nížeVíce informací získáte zde:
QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2012