Technické info 2016Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
Rekonstrukce - Památky
(rekonstrukce s Promatem VII.)

...a u staveb historických jsme z hlediska požární ochrany ušli významný kus cesty. Z ne příliš populárních funkčních neestetických požárních doplňků, které sice chránily naše kulturní dědictví, ale znehodnocovaly jeho historickou hodnotu, se podařilo vytvořit transparentního, či neviditelného pomocníka, který nenaruší celkový dojem při návštěvách historických objektů...

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže • Více informací získáte zde:
  Kazetové podhledy
  (Technická informace 2 / 2016)

  Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Stejně se posuzují i stropy se zavěšenými podhledy s požárně ochrannou funkcí, jejichž výsledná požární odolnost je souhrnem požární odolnosti podhledu a nosné části stropní konstrukce...

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže • Více informací získáte zde:
  Požární pásy
  (Technická informace 1 / 2016)

  Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými plochami obvodových stěn do sousedních požárních úseků. Požadavky na vytvoření požárních pásů jsou stanoveny v projektových normách...

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže • Více informací získáte zde:
  QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2016