Technické info 2017Úvod
PBS
Nepřihlášen - Přihlásit
PROMALINE® LINIT – sestava profi lového U skla a rámů

Výhody rámů a křídel na první pohled
 • variabilní systém
 • jednouché i dvojité zasklení při stejné šířce rámu
 • možnost různých šířek okapnic
 • možnost kombinace zasklení profilovým/izolačním sklem
 • zvláštní typy zasklení - šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání).Více informací získáte zde:
Společné projekty Siniat Promat
Více informací získáte zde:
Prostupy dle ČSN

V posledních letech jsme si již zvykli na celkem pravidelné změny a vývoj projekčních norem řady ČSN 73 08... Obor požární bezpečnost staveb prochází neustálými změnami, které jsou vyvolány jednak vývojem techniky obecně, novými požadavky na stavby a způsob jejich používání, novými materiály a také v nemalé míře změnami v legislativě České republiky nebo Evropy. Je také nutno přiznat, že řada norem vznikla v určitých historických souvislostech a je potřeba normy inovovat a modernizovat....

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže • Více informací získáte zde:
  Rekonstrukce - Školky a školy
  (rekonstrukce s Promatem VIII.)

  ...hlavním důvodem musí být bezpečnost malých dětí a mládeže... povinností ředitele na úseku PO je zajištění provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Zde je možné zmínit problematiku ochrany objektů proti vniknutí cizích osob, ale současného zajištění průchodnosti únikových cest pro bezpečnou evakuaci objektu v případě mimořádné události - požáru...

 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže • Více informací získáte zde:
  QR Code for http://web.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2017