Průmyslový odběratelÚvod
OEM
Nepřihlášen - Přihlásit
Promat OEM - průmyslové zpracování


Řada požárně odolných výrobků, na které dnes a denně narážíme, je vybavena materiály Promat. Požární dveře a vrata, požární uzávěry, uzávěry pro dopravní systémy nebo třeba zasklení odolné proti ohni – Promat nabízí celou řadu materiálů pro individuální využití – vždy se jedná o specifická řešení požární ochrany.

Promat je v Evropě i ve světě partnerem pro použití materiálů Promat v aplikacích OEM. Požárně odolné stavební desky PROMATECT® a Supalux® se používají při výrobě prvků proti šíření ohně a kouře, najdete je také při výrobě prvků v prefabrikovaném stavebním průmyslu a ve stavebních buňkách, ve výrobě prvků systému „ready-made“ v instalační technice atd.

Požární skla Promaglas® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou speciální požárně-odolná vrstvená skla, která se používají ve dveřích a zasklení s třídou požární odolnosti "F" a "T" ve stupnici DIN respektive "EI" podle EN norem.

Další skupinu použitelných materiálů tvoří široká škála skupiny PROMASEAL® - tento materiál při vznícení napění a svým několikanásobným zvětšením svého původního objemu brání šíření ohně a vysokého tepla dále, tzv. intumescentní izolační pěna. Typická oblast použití jsou požární dveře a vrata, speciální závěry pro výstavbu, revizní a bezpečnostní dvířka apod..

Kromě toho existuje mnoho dalších výrobků Promat, které doplňují kompletní sortiment. Vysokoteplotní pojivo Promat® K84 - nehořlavé anorganické lepidlo - nabízíme v různých viskozitách pro různé aplikace a použití. Speciální tmel PROMASEAL®-Mastic stejně jako PROMASEAL®-gama můžeme použít na těsnění spár a pod.

Naše výrobky Promat mají potřebné doklady a osvědčení nejen podle českých norem, ale jsou plně v souladu i s evropskými normami a předpisy. Podporu Promatu však můžete využít také při svých aktivitách mimo Evropu, díky síti společností Promat působící v celém světě.

V našem belgickém výzkumném a vývojovém centru "PFL - Promat Fire Lab“ nabízíme možnost provádění požárních zkoušek podle norem DIN i EN, do rozměrů 3×3 m, ale i menší. Můžete u nás také ověřovat funkčnost nových technických a koncepčních řešení před samotným provedením zkoušek. Rádi Vás podpoříme výběrem vhodných materiálů, při stavbě a konstrukci zkušebních vzorků a konstrukcí a při analýze výsledků zkoušky.


QR Code for http://web.promatpraha.cz/prumyslovy-odberatel/prumyslove-zpracovani